Založení s.r.o.

přinášímnoho povinností, kteréje potřeba splnit. Pro vznik novéspolečnosti je mimo jinénutno ustanovit jejího jednatele, kterýmájedno z nejzásadnějších a nejdůležitějších postavenív nověvznikléspolečnosti.

Při založenís.r.o. by jednatelem měla být ustanovena osoba, kteráse na chodu společnosti aktivněpodílí, či je jejím společníkem. A to z důvodu ochrany majetku společnosti, protože jednatel, jako jedinýmámimo jinépodpisovéprávo při prodeji nemovitostí. Proto jednatel, kterýby nebyl při založení s.r.o. určen z nejužšího kruhu vedeníspolečnosti, by mohl daných privilegiízneužít. Za novou společnost může jednat, veřejněvytupovat a rozhodovat o určitých skutečnostech prokurista.

Prokurista


Přizaloženís.r.o. se tato osoba určía stáváse přímým podřízeným jednatele, majitelůa nemáprávo svým podpisem rozhodovat o majetku založenéspolečnosti. Je nutno takovou osobu volit opět z kruhu nejbližších spolupracovníků, kteřípracujív oboru spolu s vámi. Je důležitémít k prokuristovi důvěru, zkušenost s jeho jednáním,vystupováním atd. Prokurista zastupuje společnost,aktivněji rozvíjía vede.