Vodovodní přípojka

Víte jaké jsou technické podmínky pro napojení vodovodní přípojka ? Trasa vodovodní přípojky má být přímočará se spádem minimálně 0,3% k veřejnému vodovodu. Minimální hloubka pod upraveným terénem je 0,9 – 1,6 m (podle teplotní oblasti), max. 2 m.

Aby se vyloučilo riziko zamrznutí vody (s následným prasknutím potrubí), neměla by domovní vodovodní přípojka vystoupit nad úroveň země, dokud nebude alespoň 600 mm za vnitřním povrchem stěny. Minimální světlost potrubí vodovodní přípojka je: ocelová trubka – DN 32, měděná trubka – 35 mm (vnější průměr), plastová trubka – 32 mm (vnější průměr).

Společnými silami to jistě zvládneme!

Nelamte si hlavu těmito technickými záležitostmi a přenechejte je našim odborníkům!