Read Post ›

Založení s.r.o.

přinášímnoho povinností, kteréje potřeba splnit. Pro vznik novéspolečnosti je mimo jinénutno ustanovit jejího jednatele, kterýmájedno z nejzásadnějších a nejdůležitějších postavenív nověvznikléspolečnosti. Při založenís.r.o. by jednatelem měla být ustanovena osoba, kteráse na chodu společnosti aktivněpodílí, či je jejím společníkem. A to z důvodu ochrany majetku společnosti, protože jednatel, jako jedinýmámimo jinépodpisovéprávo při prodeji nemovitostí. […]